God Start

Kurs tilbud for fellesråd/sokn som er tilrettelagt etter deres behov.

God kunnskap og utnyttelse av fagprogrammene er viktig arbeidsredskap for de ansatte. Kurs er derfor viktig for nyansatte medarbeidere samtidig som man bør gi medarbeiderne oppfrisknings kurs da det stadig skjer endringer i våre program. Endringene skjer fordi det kan være pålegg sentralt, behov etter utviklingen som skjer og ønsker fra våre kunder. Da er det viktig med en oppfrisking/opplæring/gjennomgang av det nye programmene. 
 
Er dere flere fellesråd i området som ønsker kurs? Vi kan holde kurs med opptil 15 kursdeltakere pr. dag.

Alle priser er uten mva.

Kurs i Kardinal/Gravlund/Engrafo
Dagskurs Pris 8.000,–
2 dager med kurs Pris 15.000,–

Tillegg reise og opphold utgifter.

Nettkurs/Teamskurs
Har du ikke annledning til å reise eller ønsker du kurs i noen emner? Vi tilbyr nettkurs igjennom Teams.
Ta kontakt med oss og avtal hva du ønsker opplæring/gjennomgang av så for du et tilrettelagt nettkurs.

Teams kurs Pris 1.000,– pr time

Kurs i kWeb
Dagskurs Pris 7.500,–
Dagskurs med oppfølging Pris 9.500,–
Emne/Teams kurs Pris 1.000,– pr. time.

Dagskurs med oppfølging: 
Bli fulgt opp etter kurset og få best utbytte av det du har lært. Vi lager en plan med hvilke mål dere har for hjemmesiden og hva dere skal forbedre etter kurset. Her vil vi følge dere opp kort tid etter kurset og hjelpe dere i gang. 

Kontakt oss for mer informasjon, tilbud eller avtal kurs:
John Magnar Ørnes/ john.magnar@kirkedata.no 
Marte Aasen/ marte.aasen@kirkedata.no
                          Kurs@kirkedata.no

Vi tar Covid–19 svært alvorlig. Derfor følger vi anbefalingene regjeringen kommer med. Vi sørger for at alt er tilrettelagt på kurslokaler vi leier.  
Driftsstatus
All drift er normal.
Kontakt oss

Telefon nummer 70095260

Epost support@kirkedata.no

Linkar

KA