Kardinal

Kardinal er totalløsningen for kirkekontorene. 
Løsningen inneholder gudstjenesteverktøy, kirkebok, kalender, medlemslister for kor/ klubber/ råd etc. , statistikk, oppslagsverk, journalsystem, møte/utvalgs-behandling, økonomi og mye mer. Alt er bygget med et moderne grensesnitt, som har timedagboken i sentrum.

Den første versjonen av Kardinal kom på markedet i 1995.  Siden den tid har systemet kontinuerlig blitt utviklet i tett samarbeid med kirkekontor i hele landet.

Dette har resultert i et program som setter brukeren sine arbeidsoppgaver i fokus. Vi har lagt vekt på at Kardinal skal være enkelt å bruke, samtidig som vi ivaretar sikkerhet, samhandling og funksjonalitet.

Kardinal er bygget for å kommunisere og samarbeide på flere nivå. Det en person registrerer, blir tilgjengelig for andre på kontoret, på tvers av menigheter eller enda videre, alt avhengig av en avansert tilgangsstruktur i bunnen.

Påmelding til ulike handlinger og aktiviteter via Internett, letter registreringsarbeidet i Kardinal ytterligere, og gir en høyere kvalitet på innlagte data.

Brev og elektronisk korrespondanse arkiveres samtidig i et robust journalsystem. 

Kardinal gir deg fullstendig oversikt over alle døpte, vigde, konfirmerte og gravlagte i menigheten.
Kalenderføringer i de ulike handlingene, samt ulike møter og hendelser, knyttes direkte opp mot timedagboken..

Kardinal gir deg dermed full oversikt over når ansatte, rom, bygg og utstyr er opptatt.

Se avtalene dine i Outlook, på nettbrettet og på mobiltelefonen.

Fra Kardinal kan du formidle informasjon til alle kontakter via epost eller SMS.
Dersom det f.eks. er informasjon som skal gis i forbindelse med dåpen, medlemmer i en aktivitet, eller andre behov, er det enkelt og raskt å sende informasjon til en eller flere personer.

En rekke rapporteringsmuligheter er tilgjengelig, for utskrift av skjemaer og lister. Kardinal er fleksibel, samtidig som det ivaretar enkelheten.

MinKirkeApp

Dette er verktøyet for deg som mye på farten, eller trenger å gjøre oppslag eller utsendinger når du ikke er på kontoret.

MinKirkeApp blir utviklet for Android, iOS og Windows Phone.

MinKirkeSide

Dette er påmeldingsverktøyet til Kardinal. Her melder konfirmanter, dåpsforeldre, aktivitetsmedlemmer etc. seg på, hvor informasjonen kommer direkte inn i Kardinal.

Billedgalleri som viser noe av det du finner i Kardinal.

Kardinal5

Forrige bilde Forrige
Neste bilde  Neste