Kardinal 8.5

Kardinal 8.5 er nå ferdig og er tilgjengelig på Kirkedata og Kirkepartner sine plattformer. Dette er den første av en serie med oppdateringer som kommer i de påfølgende månedene med en del ny funksjonalitet.
Det er også ny oppdatering  av Gravlund og MinKirkeside.Det vil komme oppdateringer mobilappen MinMenighetsportal, og en ny mobilapp i løpet av kort tid.    
  

Kardinal 8.5 er nå ferdig og er tilgjengelig på Kirkedata og Kirkepartner sine plattformer. Dette er den første av en serie med oppdateringer som kommer i de påfølgende månedene med en del ny funksjonalitet.
Det er også ny oppdatering  av Gravlund og MinKirkeside.Det vil komme oppdateringer mobilappen MinMenighetsportal, og en ny mobilapp i løpet av kort tid.
 
Nytt åpningsskjermbilde

Når man logger på Kardinal blir man møtt med skjermbilde «Informasjon». 

Åpningsskjermbilde viser din kalender de neste dagene. Du har her mulighet til å inkludere flere kalendere som f.eks. et rom eller andre personer. Dine oppgaver vises i bunnen av skjermbilde og oppe til høyre vises viktige nyheter og informasjon som vi legger ut.
 http://www.kirkedata.no/img/12_06_2019_Nyhet12.6.19/Apningsskjermbilde.jpg

Dersom man ikke ønsker å se dette kan man kryss av «Ikke vis dette skjermbilde ved oppstart».

Åpningsbildet kan i tilfelle aktiveres igjen fra info-knappen under fanen Medarbeider.

http://www.kirkedata.no/img/12_06_2019_Nyhet12.6.19/Apningsskjermbilde_detalj.jpg

Aktiviteter
Liste over aktiviteter
http://www.kirkedata.no/img/12_06_2019_Nyhet12.6.19/Liste_over_aktiviteter.jpgListen over aktiviteter er nå endret slik at alle aktiviteter som gjelder for mer enn en menighet kommer i toppen, og vises kun en gang.

Man har fått to nye knapper over listen. 

Første knappen gjør at kun aktiviteter du er ansvarlig for eller er medlem av vises i listen. 

Den andre knappen bestemmer om historiske aktiviteter skal vises eller ikke. Normalt vises de ikke.


Omorganisering av faner
Fanene under Aktivitet er nå omorganisert, slik at man lettere ser hvor valgene og dataene tilhører.

 
http://www.kirkedata.no/img/12_06_2019_Nyhet12.6.19/Omorganisering_av_faner_1.jpgMinKirkeside:
Vi har her samlet alt som går på GDPR, informasjon som publiseres til MinKirkeside portalen når det gjelder aktiviteter.
 
 

http://www.kirkedata.no/img/12_06_2019_Nyhet12.6.19/Omorganisering_av_faner_2.jpgMinKirkeside:
Denne fanen er ny, og her kan du styre hvilke aktiviteter som skal promoteres på forsiden til mobilappen. 

Du får også en forhåndsvisning av hvordan aktiviteten blir seende ut på den kommende oppdateringen av vår mobilapp MinMenighetsportal. Mer om den i neste nummer.
 

Program
Program er en utvidelse av aktivitetsmodulen når det gjelder arrangement.

Her kan du opprette programmet dag for dag, planlegge og ha oversikt over bemanning av de ulike programpostene, lage oppgaveliste som må gjøres før arrangementet starter, og det som må gjøres etter at arrangementet er ferdig. Denne modulen henger også sammen med mobilappen MinMenighetsportal.

 
http://www.kirkedata.no/img/12_06_2019_Nyhet12.6.19/Program_1.jpgBestem hvilke funksjoner som skal vises for denne dagen. For valgene Kart, Sikkerhet og Opsjon kan man endre på teksten med blyanten foran.

Velger man å ta med kart, kan man lime inn et kart og legge på punktmarkering som (1),
(2) etc. og henviste til disse punktmarkeringene i teksten.
 
 
http://www.kirkedata.no/img/12_06_2019_Nyhet12.6.19/Program_2.jpgFor et programpunkt angi hvor stort manskapsbehov man har. Man kan også si hvilke personer som skal ta del i hvert enkelt programpunkt.
 
 


http://www.kirkedata.no/img/12_06_2019_Nyhet12.6.19/Program_3.jpgUnder forberedelse og etterarbeid kan man legge inn oppgaver, bestemme hvem som har ansvaret for disse og knytte oppgaven til en person eller til en gruppe.
 
 


http://www.kirkedata.no/img/12_06_2019_Nyhet12.6.19/Program_4.jpgMan kan også skrive ut programhefte. I et eget skjermbilde har man mulighet til å bestemme hvordan dette skal se ut. Hvor skal kartet/bilde vise. Til høyre for programmet, under programmet. Ønsker man et stort bilde eller et lite.

 
 

http://www.kirkedata.no/img/12_06_2019_Nyhet12.6.19/Program_5.jpgDette er et eksempel på hvordan et program kan se ut. Programmet blir et Word dokument som lar det redigere dette videre dersom man ønsker det.
Frivillige
Kan man nå opprette ulike lister, for å kategorisere de frivillige. Når man oppretter en liste, kan man angi hvem som skal se denne listen.
Dette slik at man kan se de frivillige man har behov for.
http://www.kirkedata.no/img/12_06_2019_Nyhet12.6.19/Frivillige.jpg 


Oppgaver

Ny modul hvor man kan legge inn oppgaver. Man kan også benytte en hierarkisk struktur slik at en oppgave har underoppgaver. Hver oppgave har en ansvarlig og hvem som skal utføre den. Man kan legge inn en obs dato, hvor aktiviteter eskaleres til en annen person dersom denne ikke er påbegynt innen en gitt dato.
Dokument kan knyttes til en oppgave. F.eks. oppgaven Innkjøp kan inneholde en innkjøpsliste.
http://www.kirkedata.no/img/12_06_2019_Nyhet12.6.19/Oppgaver.jpg 
 
Varmestyring

Når man planlegger gudstjeneste så har man et nytt valg; Varmestyring. Dette valget er aktiv kun dersom man har valgt et rom  i et bygg som har varmestyring.

http://www.kirkedata.no/img/12_06_2019_Nyhet12.6.19/Varmestyring_1.jpg

 

Man kan inne på kalenderen velge en kalenderregistrering og huke bort varmestyring eller aktivere denne.
http://www.kirkedata.no/img/12_06_2019_Nyhet12.6.19/Varmestyring_2.jpg

Av: John Magnar Ørnes   Publisert: 26.06.2019
Driftsstatus

All drift normal.

Kontakt oss

Telefon nummer 70095260

Epost support@kirkedata.no

Linkar

KA