Personvernforordningen

1.juli 2018 trer EU sin Personvernforordning GDPR i kraft.
Hva gjør Kirkedata for å tilfredstille kravene?

1.juli 2018 trer EU sin Personvernforordning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft.
For de aller fleste av Kirkedata sine kunder, så vil dette i hovedsak bety utvidede personverntiltak i alle de ulike administrasjonssystemene vi leverer.
Medlemmenes persondata skal tas på alvor, og behandles deretter. Det skal styres hvem som skal motta informasjon fra kirken, på hvilken form og i hvilken periode.

Gravlund og Kardinal er administrasjonssystem som begge kommer inn under kategorien for personvern. Så lenge det registreres personopplysninger, er dette påkrevd.
Kirkedata kommer om kort tid ut med GDPR-oppdateringer for alle våre produkt, inkludert webpåmelding via MinKirkeside og våre ulike app'er.

I 2017 innførte Kirkedata også et ekstra sikkerhetsnivå for pålogging til vår driftsplattform. Dette for å oppnå kravet om to-trinns-autentisering, som øker sikkerheten for at persondata ikke skal komme på avveie.

Vi i Kirkedata ønsker GDPR velkommen, og skal gjøre vårt ytteste for å bistå med gode rutiner for personvern.

Mvh, Kirkedata AS

Av: Øystein Bakke   Publisert: 18.04.2018
Driftsstatus

All drift normal.

Kontakt oss

Telefon nummer 70095260

Epost support@kirkedata.no

Linkar

KA