Bergen kirkelige fellesråd starter regnskapskontor

Kirkekontoret i Bergen starter nå opp regnskapskontor og tilbyr å føre regnskapen til andre kirkekontor. I den forbindelse integreres Gravlund nå mot Axapta, og en løsning er under utarbeidelse hvor man har en sømmløs integrasjon mellom systemene. Løsningen vil være operativ innen 14 dager.

Dette betyr at man i Gravlund fakturerer på samme måte som i dag. Fakturagrunnlaget blir overført til Axapta uten noen form for mennesklig håntering. Det som er spesielt med denne løsningen er at faktura nr fra Gravlund følger fakturaen i Axapta og man får i retur informasjon om innbetalinger tilsvarende OCR (kid). Denne informasjonen hentes og leses inn i Gravlund fra et enkelt menyvalg.

Av: Hege Miles   Publisert:
Driftsstatus

All drift normal.

Kontakt oss

Telefon nummer 70095260

Epost support@kirkedata.no

Linkar

KA