Nytt storoppdrag til Bergen

Arbeidet med å legge inn historisk informasjon om gravlagte nærmer seg nå sluttet og et nytt stort arbeid står for tur.  Festeregisteret må oppdateres.  Dette arbeidet har kirkekontoret i Bergen satt bort til oss.

Et oppdatert gravregister med rett fester på gravene er helt nødvendig for at man skal ha et effektivt system.  At kirkekontoret i Bergen nå setter bort dette arbeidet til oss tar vi som en tillitserklæring, og en bekreftelse på deres tilfredshet med arbeidet som vi allerede har utført.

Av: Berit W. Degnes   Publisert: 19.05.2006
Driftsstatus

All drift normal.

Kontakt oss

Telefon nummer 70095260

Epost support@kirkedata.no

Linkar

KA