Kart med GPS posisjoner

Digitale kart med GPS koordinater gir nye muligheter. Kartene er da ikke bare tegninger som viser kirkegården slik den ser ut, men er en korrekt kopi.

De fleste kirkekontor har i dag papirbaserte kart. I løpet av de siste 3 årene har vi digitalisert inn disse for snart 30 kirkekontor. Dette er kart hvor feltene er korrekt tegnet, men avstand og plassering i forhold til andre felt ikke er korrekt.

Vi kan nå knytte fastmerker med GPS koordinater til tegningen og få den justert helt nøyaktig i forhold til disse. Vi kan da på en sikker måte beregne GPS koordinaten til en hvilken som helst grav. Dette gir nye muligheter i forhold til arbeide med å stikke ut gravene.

Av: Kirkekontoret   Publisert:
Driftsstatus
All drift er normal.
Kontakt oss

Telefon nummer 70095260

Epost support@kirkedata.no

Linkar

KA