Gruppeutsending fra KWeb

For de som har KWeb er nå gruppeutsending av SMS og e-post tilgjengelig. Ved utsendingen kan det bestemmes om det skal sendes umiddelbart eller ved et gitt tidspunkt. For eksempel kan det være nyttig med en liten påminnelse til møte i neste uke og det kan da legges inn med en gang.


Gruppeutsending
Først defineres opp en liste/gruppe og deretter legges til personer. For hver enkelt person som legges til kan du bestemme om den skal motta gruppesending på SMS, e-post eller begge deler.


Under utsending velger du først hvilken gruppe det skal sendes til, og deretter hvem som skal komme som avsender. Her har du valget mellom eget mobilnummer, navn eller et felles navn/nummer som er registrert på fellesrådet. Når det velges planlagt utsending får du opp valg med hvilken dato og tidspunkt utsendingen skal skje på. Du kan da velge hvilken som helst dag hele året og alle tidspunkt med 10 minutts intervall.

Ta kontakt med eivind@kirkedata.no for demo!

Av: Berit W. Degnes   Publisert: 12.07.2007
Driftsstatus

All drift normal.

Kontakt oss

Telefon nummer 70095260

Epost support@kirkedata.no

Linkar

KA