Gravlund 6

I løpet av våren har vi nå hatt 9 brukersamlinger hvor vi har vist en tidlig version av Gravlund 6. Vi har valgt å gjøre dette siden dette blir den største oppdateringen av systemet siden Gravlund ble introdusert på markedet.

Tilbakemeldingen har vært svært positive.  Et av våre mål med den nye er oversikt, funksjonalitet og brukervennlighet, noe vi definitivt har oppnådd.

For at eksisterende brukere skal kunne følge med i fremdriften og videre være med å påvirke den videre utviklingen så kan dere registrere dere som brukere og logge inn på websiden.

Vi har avtale med 6-7 kunder om uttesting av programmet, og de vil få tilgang til den nye versjonen like over sommeren.

Av: Berit W. Degnes   Publisert: 30.05.2007
Driftsstatus

All drift normal.

Kontakt oss

Telefon nummer 70095260

Epost support@kirkedata.no

Linkar

KA