Innregistrering av gravlagte

For rundt et år siden begynte Kirken i Bergen å bruke Gravlund. De hadde da minimalt av gravprotokollene lagret digitalt. Det ble dermed en storjobb for de, og i rundt et halvt år har vi i Kirkedata bidratt med innregistreringen. Dette har gitt oss erfaringer i daglig bruk av Gravlund og har videre utviklet programmet for at jobben skal gjøres mest mulig effektivt.


Tove med protokoll
Tove sitter å legger inn gravlagte fra protokollen til BergenEtter at vi tok på oss å hjelpe til med dette oppdraget har vi fått flere henvendelser fra andre kirkekontor som ønsker bidrag på lignende områder. Blant annet å oppdatere kontaktregisteret, mens andre har gått så langt at vi har overtatt hele den daglige driften med registrering av gravlegging og fakturering.
Av: Berit W. Degnes   Publisert: 08.03.2006
Driftsstatus

All drift normal.

Kontakt oss

Telefon nummer 70095260

Epost support@kirkedata.no

Linkar

KA