Gravlund med kommunikasjon til Labora Menighet

LabMenighet

Gravlund er nå ferdig med kommunikasjon mot Labora Menighet. Dette er det første steget på vei mot en bredere kommunikasjon mot Duplo Data sine program.

Gravlund støtter også føring av gravlegginger hvor gravferden skal føres hos to ulike sokn. Endringer som skjer i Gravlund i ettertid vil føre til en automatisk oppdatering i Labora Menighet.

Neste steg på veien mot full kommunikasjon er Labora Saksbehandler.

Av: Hege Miles   Publisert:
Driftsstatus

All drift normal.

Kontakt oss

Telefon nummer 70095260

Epost support@kirkedata.no

Linkar

KA