MinMenighetsportal

Nå er MinMenighetsportal å finne på Google Play for Android-telefoner og  i App Store iOS Apple.
Denne app’en kan lastes ned av hvem som helst, og vedkommende kan ved bruk av denne slå opp direkte mot deres publiserte data, f.eks fra gudstjenester og aktiviteter.
Dersom brukeren av MinMenighetsportal er ute og reiser, kan også vedkommende slå opp i alle handlinger som skjer i nærheten av der man befinner seg. 

Nå er MinMenighetsportal å finne på Google Play for Android-telefoner og  i App Store iOS Apple.
Denne app’en kan lastes ned av hvem som helst, og vedkommende kan ved bruk av denne slå opp direkte mot deres publiserte data, f.eks fra gudstjenester og aktiviteter.
Dersom brukeren av MinMenighetsportal er ute og reiser, kan også vedkommende slå opp i alle handlinger som skjer i nærheten av der man befinner seg. 

 

Hvordan kan dere tilpasse informasjonen best mulig for brukere av MinMenighetsportal?

I utgangspunktet trenger dere ikke gjøre noe for at dataene skal vises for de som velger å se informasjon om deres menighet. Det eneste kravet er at dere publiserer ut informasjon fra en eller flere av disse modulene.

- Gudstjenester (Hvilke gudstjenester/konserter etc. skjer i menigheten fremover)
- Aktiviteter (Hva skjer i menigheten, når skjer dette og passer dette for meg?)
- Frivillig (behov til frivillige oppgaver)

Vi har laget en hurtigveiledning til bruk for dere. Denne finner dere her:

 

http://www.kirkedata.no/filer/Hurtigveiledning_MinMenighetsportal.pdf

 

Hvordan kan vi dra nytte av MinMenighetsportal i vårt menighetsarbeid?

 

Gudstjeneste

 

Aktiviteter

v  Kommende gudstjenester/konserter og andre arrangement vises på en oversiktlig måte.

v  Hvem skal være prest/organist?

v  Hvilken prekentekst gjelder for søndagen?

v  Betalingsløsninger for offer, viser f.eks. nummer til Vipps eller andre tjenester.

v  Vis programmet for gudstjenesten.

v  Vis informasjon om kirken eller stedet handlingen skal skje.

v  Ved bruk av GPS-koordinat, kan brukeren orientere seg til stedet handlingen skjer.

v  Knytt opp handlingen til din personlige kalender, for påminnelse og oversikt.

v  La brukeren gå direkte til nettsiden kirkesøk (KA) for mer informasjon om stedet handlingen skjer.

 

v  Viser hvilke aktivitetstilbud dere har i menigheten.

v  Via MinMenighet kan man melde seg på til en aktivitet fra MinKirkeside.

v  Vis informasjon om hvor og når aktiviteten finner sted.

v  Ved bruk av GPS-koordinat, kan brukeren orientere seg til stedet handlingen skjer.

v  Vis informasjon om kirken eller stedet handlingen skal skje.

v  Slå opp aktiviteter som passer for deg eller andre i familien.

Billett/Ticket

 

v  La brukeren melde seg på en aktivitet eller andre tjenester.

v  Motta relevant informasjon for akkurat denne tjenesten.

v  La brukeren registrere sitt eget oppmøte for denne tjenesten.

 

Frivillig

 

Plakat

v  La brukeren se hvilke frivillige funksjoner dere ønsker hjelp til i deres menighet.

v  La brukeren lett melde sin interesse til dette ved å klikke «JA! Jeg vil bidra».

 

 http://www.kirkedata.no/img/21_12_2017_MinMenighet/MinMenighetsportal_plakat.PNG

Vi har også laget en plakat som dere vil kunne få i Microsoft Word format med informasjon.

 

 

Meldinger/Meldingsvarsel

 

v  Send meldinger direkte til brukerne av MinMenighetsportal.

v  Meldinger kan sendes på menighetsnivå, alle som har valgt deres menighet som «MinMenighetsportal».

v  Meldinger kan sendes til alle som har meldt seg opp til en aktivitet.

v  Meldinger kan sendes til et kull.

v  Denne type meldinger, som tilsvarer en SMS, er gratis å sende.

 

 http://www.kirkedata.no/img/21_12_2017_MinMenighet/MinMenighetsportal_qr.PNG

Av: John Magnar Ørnes   Publisert: 18-06-2018
Driftsstatus

All drift normal

Kontakt oss

Postadresse
Kirkedata As
Postboks 24
6069 Hareid 

Support 
70095260
support@kirkedata.no

Fakturaspørsmål
faktura@kirkedata.no

Åpningstider
Mandag - torsdag 
08.00 - 16:00

Fredag
08.00 - 14.00

 

 

 

Lenker

Den norske kirke
DNK årsstatistikk
KA
Kirkegårdsforeningen